Accediendo a esta web acepta el uso de cookies como se describe en unestra Política de Privacidad.

Seleccioni el seu idioma

01.- Consultoria d'Empreses

La consultoria d'empreses comprèn l'assessorament en la gestió mercantil i societària de l'empresa tant des del passi de la comptabilitat com en aquells aspectes clau per a l'èxit econòmic de la mateixa

  • Passi de Comptabilitats

Confecció de la comptabilitat diària a través dels sistemes propis o de despatx. Fins i tot desplaçant-se a les dependències de l'empresa

  • comptes Anuals

Elaboració dels Comptes Anuals de la Societat a partir de les dades comptables obtinguts pels mitjans de la societat

  • Consolidació de balanços

Disseny i elaboració dels ajustos de consolidació i confecció dels comptes anuals consolidats.

  • auditoria Interna

Treballs de revisió i verificació interna de la comptabilitat de l'Entitat i preparació per al treball dels auditors externs

  • control Intern

Maneres de funcionament i ajuda en el control de la presa de decisions.
OBJECTIU: Augmentar l'eficiència de les Organitzacions a través del:

  • control Pressupostari

Mètodes d'organització interna de l'Entitat per minimitzar les desviacions amb el pressupost i seguiment del mateix.

  • Reporting Internacional

Ajuda a l'Entitat a realitzar informes cap a la capçalera de el grup, sigui aquest nacional o internacional.
També es defineixen els informes a sol·licitar a les empreses filials o sucursals quan sigui el cas.

  • Manual de Procediments de Control Intern

Disseny, elaboració i formació de l'manual de l'Organització per realitzar els procediments que permetin un millor control dels fluxos d'informació i de gestió dins de l'Entitat.

COLABORADORS: