Accediendo a esta web acepta el uso de cookies como se describe en unestra Política de Privacidad.

Seleccioni el seu idioma

05.- Comiats i Indemnitzacions

L'extinció de la relació laboral, pot venir donada per motius pactats (fi de contracte, baixa voluntària) o per motius imputables a l'empresari (acomiadament procedent o improcedent).

L'èxit de la contractació es reflectirà també en l'extinció de la relació laboral, ja que, una bona contractació comportarà una relació laboral llarga i fructuosa.

No obstant això, quan per motius diversos, cal procedir a rescindir la relació laboral de forma unilateral, el nostre Departament estarà a la banda de l'empresari per assessorar-lo i orientar-lo sobre la millor manera de portar a la pràctica aquesta extinció de la millor manera per a ambdues parts.

COLABORADORS: