Accediendo a esta web acepta el uso de cookies como se describe en unestra Política de Privacidad.

Seleccioni el seu idioma

01.- Alta d'Empresaris

Confeccionem i tramitem l'alta de l'empresa com a ocupador en els Organismes de la Seguretat Social i en aquells organismes estatals o autonòmics on sigui necessària la seva inscripció per poder contractar personal per compte aliè.

També tramitem altes, baixes i modificacions de treballadors afiliats a el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

COLABORADORS: