04.- Impost sobre Societats

L'impost sobre societats és el principal impost que afecta totes les persones jurídiques sense excepció.

La seva gestió està vinculada d'una forma sistemàtica a la comptabilitat de l'empresa, encara que amb algunes diferències trucades ajustos extracomptables.

És precisament en aquests ajustos extracomptables en els quals s'ha de basar una bona gestió d'aquest impost de summa importància per a la gestió de les persones jurídiques

En aquest departament realitzem la confecció i presentació de les declaracions per l'Impost sobre Societats i l'adaptació de la Comptabilitat de l'Entitat a les exigències fiscals de l'impost.

© 2020 PROCER, ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE, S.L.
SiteLock