05.- Retencions i Pagaments a Compte

En el transcurs de l'exercici, l'empresari, ja sigui individual o col·lectiu) haurà de realitzar una sèrie de pagaments a compte o ingressar retencions a compte d'impostos d'altres subjectes passius.

En aquest cas es tracta de complir amb una obligació com a substituts de contribuent.

En el nostre Departament realitzem les declaracions pels pagaments a compte de l'IRPF i de l'IS i les liquidacions de retencions per rendiments de la feina, activitats econòmiques, professionals, arrendaments i rendiments de capital mobiliari.

© 2020 PROCER, ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE, S.L.
SiteLock