08.- Altres Tributs

Dins de les obligacions legals dels empresaris existeixen també un altre tipus d'impostos més especialitzats en la naturalesa imposable exigible com són els impostos especials, d'hidrocarburs, de Begudes ensucrades, etc.

També i, en funció de l'àmbit de l'activitat que es desenvolupa pot resultar obligatori realitzar declaracions d'Intrastat o declaracions recapitulatives d'Lliuraments i adquisicions intracomunitàries entre d'altres.

En l'àmbit local o autonòmic ha altres tributs a què ha d'atendre l'empresa, com són l'IBI, l'IMIVTM, la Declaració de Residus, l'Impost sobre el Patrimoni, etc ..

En el nostre Departament vetllem perquè l'empresari compleixi les seves obligacions tributàries a satisfacció i de la forma més racional i econòmica possible.

 

© 2020 PROCER, ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE, S.L.
SiteLock