07.- Prevenció del Blanqueig de Capitals

Hi ha determinades empreses i persones que, per la seva activitat resulten obligats per la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Per a aquest tipus de persones i empreses, ajudem a fer el Manual de Prevenció de Blanqueig de Capitals, consistent en l'elaboració i difusió del manual entre el personal de la Entitat d'acord al que estableix la legislació en la matèria.

Realitzem auditories de compliment de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme quan sigui necessari en funció de les activitats comunicades o la funció de la Entitat. i vam realitzar la formació contínua en prevenció del Blanqueig de Capitals, i en compliment de la normativa vigent per als subjectes obligats per la Llei

© 2020 PROCER, ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE, S.L.
SiteLock